Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie – i wciąż cię lubi.

Elbert Hubbard