Znowu ciasno… Gra stworzona w 1999 roku przez Dereka Hohlsa toczy się na planszy 4×4 przy użyciu 48 pionów (po 24 dla każdego gracza) i naprawdę wiele w niej można… Ilość możliwych typów ruchów jest niezwykła dla tak „kompaktowych” gierek.

Partia rozpoczyna się na pustej planszy. W przypadającej na niego kolejce ruchu gracz może wykonać ruch polegający na:

  • umieszczeniu na pustym polu planszy stos złożony z jednego, dwóch lub trzech własnych pionów
  • dołożeniu dowolnej liczby własnych pionów na wierzch własnego stosu znajdującego się już na planszy
  • przeniesieniu własnego stosu na sąsiednie wolne pole – w rzędzie, kolumnie lub ukośnie. Po przeniesieniu stos jest pomniejszany o jeden pion. Stosy złożone z jednego piona nie mogą się poruszać!
  • przeniesieniu własnego stosu na sąsiednie pole zajęte przez niższy stos przeciwnika. Atakujący stos po wykonaniu bicia jest pomniejszany o liczbę pionów równą wysokości zbitego stosu przeciwnika +1. Gracz nie może dokonać częściowego ataku, musi przenieść wszystkie kamienie atakującego stosu!

Wszystkie kamienie wracają do puli graczy i mogą być ponownie używane.

Wygrywa gracz, któremu uda się ustawić rząd czterech własnych stosów jednakowej wielkości lub rząd stosów, w których liczba pionów tworzy ciąg arytmetyczny (1-2-3-4, 1-3-5-7, 2-4-6-8)

Przykład ze zdjęcia powyżej: ruch przypada na gracza białego. Musi on postawić swój stos na wolnym polu w górnym rzędzie – w przeciwnym razie przegra, gdyż gracz czerwony w przypadającym na niego ruchu może dostawić na tym polu stos dwóch kamieni lub przenieść tam swój trzypionowy stos, który po wykonaniu ruchu utworzy zwycięską linię czterech swoich stosów (4-3-2-1)

Biały nie może jednak przenieść na stos swojego dwupionowego stosu – w wyniku tego ruchu stos miałby rozmiar jednego piona, a więc mógłby być zbity przez trzypionowy stos czerwonych z prawego rzędu planszy. W wyniku tego na polu pozostałby jeden czerwony pion, do którego czerwony gracz bez przeszkód dołożyłby w swojej turze jeden pion i utworzył zwycięski układ.

Jedyną możliwością obrony przed takim rozwojem wypadków jest więc postawienie na oznaczonym polu trzypionowego stosu białych.