Pojedzone. Popite. Pogadane. Śniadanie Mistrzów w Fabryczce zaliczone!