Jak mam potraktować ten temat? Dosłownie czy w przenośni?