„Czasem słońce, czasem deszcz” – chciałoby się powiedzieć…