Po dziesięciu godzinach na parkiecie nie mam nic innego do pokazania…