Jakoś tak się zrobiło… bezbarwnie? Chociaż, jeśli przyjrzeć się dokładniej…