Tradycyjne Go-Moku już ci się znudziło? To mało prawdopodobne, ale jeśli tak, to Jordan Goldstein znalazł na to znakomite lekarstwo. Akcesoria pozostają te same – plansza 19×19 i komplet kamieni do Go. Warunki zwycięstwa równiez – 5 kamieni jednego gracza ustawionych w nieprzerwanej linii pionowej, poziomej lub ukośnej. Ale rozgrywka…Rozpoczyna czarny, umieszczając w centrum pustej planszy swój kamień. Kolejne ruchy graczy zawsze rozpoczynają się na krawędzi planszy, skąd w ramach jednego pion jest przesuwany wzdłuż linii aż do momentu, w którym napotka kamień stojący już na planszy. Jeśli jest to samotny kamień, to zostaje on przesunięty („przepchnięty”) o jeden węzeł w kierunku ruchu, a pion wykonujący ruch staje na jego miejscu.

Jeśli „ślizgający się” pion natrafia na przeszkodę w postaci dwóch lub więcej pionów stojących na linii ruchu – zatrzymuje się na polu bezpośrednio przed przeszkodą.

Oczywiście piony można dostawiać jedynie na linie, na których stoją już jakieś piony.

Jeśli w wyniku ruchu gracza zostanie utworzona linia pięciu pionów przeciwnika, to gracz wykonujący ruch przegrywa partię. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na skutek takiego ruchu powstaje linia zarówno przeciwnika, jak i aktywnego gracza.