Jakoś ostatnio niepokojąco skręcam w stronę szarzyzny…