Dziwny temat w tym tygodniu… Delta jako zmiana, przejście? Pewnie łatwiej byłoby pokazać ludzi na zdjęciach sprzed kilkunastu lat, ale miejskie pejzaże są w tej materii podobne do twarzy: jeśli ogląda się je codziennie, to nie zauważa się zmian…