Wracałem tędy koło 2:30, teraz znów po 19:00. Ciągle ciemno…