5-ta Rano: bezpartyjny dziennik żydowski R.2, nr 189 (5 lipca 1932)