Gazeta Handlowa
– pismo poświęcone handlowi,
przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu.
R.36, no 109 (15 maja 1899)

…fundusze chyba się nie znalazły.