Robotnik – organ Polskiej Partyi Socyalistycznej.
R.34, nr 123 (3 maja 1928)

Radziecka większość – blok endecko-żydowski!

Smutny obrazek centrum miasta z końca lat dwudziestych, udokumentowane ubóstwo Lipszyca, zaskakujące sojusze radnych, zagubione wyroki sądowe… W moim mieście zawsze sporo się działo!