Kurjer Poranny R.34
nr 228 (18 sierpnia 1910)

Szokujące wycinki… Prasa przez kilka dni miała o czym pisać, a Wołomin znów miał kiepską markę.

Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego R.5, nr 381 (22 sierpnia 1910)
Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego R.5, nr 381 (22 sierpnia 1910)
Kurjer Warszawski. R.90, nr 232 (23 sierpnia 1910)
Górnoślązak : codzienne pismo illustrowane poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku. R.9, nr 198 (30 sierpnia 1910) + dod.
Słowo R.29, nr 396 (2 września 1910) – wyd. poranne