Życie Warszawy – codzienne pismo dla wszystkich sfer.
R.2, nr 57 (26 lutego 1945)

Kiedyś chyba na poczcie była jakaś lepsza atmosfera wśród pracowników…