Chwili spokoju nie ma! Jak nie trening, to plażing i smażing…