Taki to, proszę państwa, mieliśmy PR w latach trzydziestych…

ABC - nowiny codzienne. R.13, nr 180 (19 czerwca 1938)

ABC – nowiny codzienne. R.13, nr 180 (19 czerwca 1938)