Rzeczpospolita R.3, nr 56 (25 lutego 1922)

„Idzie nowe”, ale stare nie poddaje się bez walki… Zawsze tak było, jak widać.