Gazeta Polska (dawniej Codzienna)
R.72, nr 153 (6 czerwca 1903)

Nawet dziś powiedziałbym, że to dość… ryzykowny pomysł, a co dopiero w 1903 roku! Argumenty „przeciw” są niestety aktualne do dziś i na szczęście nie dotyczą tylko Wołomina.

Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) R.72, nr 153 (6 czerwca 1903)