Kurjer Warszawski
R.65, nr 192a (14 lipca 1885)

Ano pewnie stąd właśnie! W okolicach Wołomina wydobywano przemysłowo torf, którego używano jako taniego opału. Widać ta zarówno po „mojej” stronie torów, w rezerwacie Grabicz, jak i po przeciwnej stronie miasta – na Białych Błotach. Lepiej pewnie na zdjęciach satelitarnych, niż podczas wycieczki, ale wyraźnie widać pozostałości grobli, którymi wożono lub noszono wydobyty torf. A kiedy? Dawno…

Kłosy - czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1885.07.11(23) T.41 Nr1047
Kłosy – czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1885.07.11(23) T.41 Nr1047

Obrotny Wilhelm Bajer list pochwalny za swoje torfowe produkty uzyskał podczas Ogólnopolskiej Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie w roku 1885. Do kiedy trwała eksploatacja torfowiska? Nie mam pojęcia…