5-ta Rano – bezpartyjny dziennik żydowski R.8, nr 105 (15 kwietnia 1938)