Panie Prezesie, melduję fotograficzną gotowość do sezonu 2016/2017!