Mucha: szkice satyryczno-humorystyczne
zebrane przez F. Kostrzewskiego i H. Pillatego.
R.38, nr 30 (28 lipca 1905)