Biuletyn Informacyjny. R. 2, nr 52
(13 listopada 1942)