Plansza nietypowa, ale prosta do wykonania – 5×5, pole centralne i cztery narożne, specjalnie oznaczone, są neutralne. Troszkę to przypomina planszę do Hnefatafl (Tablut), ale to raczej przypadek – gra pochodzi z Japonii, jej autorem jest Mitsuo Yamamoto. Dwóch graczy ma do dyspozycji po 6 dwustronnych, dwukolorowych pionów – takich, jak w Othello. Celem gry jest ustawienie z czterech pionów w swojej barwie w pionowej, poziomej lub ukośnej linii.

Gra rozpoczyna się na pustej planszy. W trakcie swojej tury gracz może postawić pion swojego koloru na pustym polu planszy lub przesunąć swój pion, który już się na planszy znajduje. Piony poruszają się jak król w szachach – o jedno pole w każdym z ośmiu kierunków. Istnieje też inna możliwość wykonania ruchu: jeśli pion stoi na polu swojej barwy, to może poruszać się jak szachowy goniec – po linii ukośnej, o dowolną liczbę wolnych pól. Pola neutralne są wyłączone z tej grupy – nie można z nich wykonywać ruchów tego typu.

Jeśli na skutek przesunięcia piona na planszy pion lub grupa pionów przeciwnika znajdzie się pomiędzy pionami gracza wykonującego ruch, to zostają one odwrócone. „Pojmanie” wrogich pionów może nastąpić w kolumnie, rzędzie lub w linii ukośnej -przypomina to rozgrywkę w Othello. Warto jednak pamiętać o istotnej różnicy – odwrócenie następuje jedynie w wyniku przesunięcia piona, nigdy w na skutek jego dostawienia na planszę.

I wreszcie najistotniejsza uwaga – formacją zwycięską jest linia czterech pionów własnego koloru. Gracz, który utworzy linię pięciu pionów swojej barwy przegrywa partię!

Przykłady ilustrujące rozgrywkę na filmach poniżej.