Działo się. I mam nadzieję, że zadzieje się jeszcze nie raz, bo sala była pełna – jak rzadko w MDK.