Nie wierzę… Po prostu nie wierzę! Kopię dalej, szukam jakiegoś sprostowania czy wyjaśnienia…

Biuletyn Informacyjny. R. 2, nr 51 (30 października 1942) R. 2, nr 51 (30 października 1942)